Rasidah Edris (Pengurus) / Izzati Zulkefli (Penolong Pengurus)
Alamat:
Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) Taman Bandar Baharu, Dewan Komuniti Taman Bandar Baru,
Masjid Tanah
Melaka
78300
Malaysia
Mudah alih:
013-6385743 (Pengurus) / 018-2579158 (Penolong Pengurus)
Hantar e-mel. Semua ruangan dengan tanda * adalah diperlukan.