Tarikh

17 Mei 2022

Masa

10.00 pagi – 11.00 tengah hari

Lokasi

PEDi Taman Bandar Baharu Masjid Tanah

Tujuan

Bagi menambahkan maklumat mengenai cara untuk berkongsi maklumat di media sosial.

 

Aktiviti

1. Satu inisiatif pihak MCMC untuk menyampaikan maklumat cara untuk menyebarkan/ etiak untuk menyampaikan maklumat di media sosial.

2. Dapat menegtahui etika menyampaikan maklumat dan keburukan berkongsi berlebihan di media sosial