Nama

: Nirmala Aida Damia Binti Zainuddin

Umur

: 13 tahun

Ahli

: 2020

Latar Belakang  

Aida Damia merupakan seorang pelajar sekolah menengah yang berkunjung ke PEDi Taman Bandar Baharu bagi mendapatkan perkhidmatan penggunaan PC dan melayari internet bagi menyiapkan kerja-kerja sekolah

Sebelum Penggunaan ICT/Penglibatan PEDi  

Beliau hanya mengetahui asas penggunaan komputer. Tambahan pula dirumah beliau hanya memiliki komputer namun tidak mempunyai internet untk akses ke laman-laman web yang disediakan oleg guru sekolah untuk belajar secara atas talian.

Selepas Penggunaan ICT/ Penglibatan PEDi  

Setelah mengunjungi Pusat Ekonomi Digital (PEDi) Taman Bandar Baharu, beliau sering mendapatkan bimbingan daripada petugas untuk menggunakan Microsoft Word dan Powerpoint serta penggunaan aplikasi seperti zoom dan google meet untuk menghadiri kelas secara atas talian. Beliau datang ke PEDi pada hujung minggu untuk menggunakan PC serta mendapatkan perkhidmatan fotokopi dan pencetakan. Malah, Aida Damia juga turut menghadiri kelas-kelas ICT dan advokasi yang dianjurkan oleh petugas PEDi.

ICT Q1 2023