Nama

: Fatin Nabilah Binti Mohd Zahir

Umur

: 25 tahun

Ahli

: 2021

Latar belakang  
- Fatin Nabilah merupakan seorang pekerja di ‘fast food restaurant’ yang
berkunjung ke PEDi Taman Bandar Baharu bagi mendapatkan perkhidmatan
internet dan penggunaan PC bagi menyiapkan tugasan dan latihan.

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PEDI  
- Beliau hanya mengetahui asas penggunaan komputer menggunakan google,
menaip surat menggunakan Microsoft word dan beberapa perkara asas yang lain.
Tambahan pula bidang perkerjaan beliau memerlukan kemahiran penggunaan
PC.

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PEDI  
- Setelah mengunjungi Pusat Ekonomi Digital (PEDi) Taman Bandar Baharu, beliau
sering mendapatkan bimbingan daripada petugas untuk menggunakan Microsoft
dan Powerpoint serta penggunaan aplikasi seperti zoom dan google meet untuk
menghadiri latihan-latihan secara atas talian. Beliau juga sering hadir ke PEDi
bagi menggunakan perkhidmatan PC serta perkhidmatan fotokopi dan scan yang
telah disediakan.

 

ICT Q3 2023